Analýza pojištění

Riskmanagement
Odborné posouzení pojištění
Posouzení Vaši stávajíci pojistky
Návrhy řešení

1) RISKMANAGEMENT

  • identifikace rizika
  • ocenění a omezení rizika
  • návrhy řešení

2) ODBORNÉ POSOUZENÍ POJIŠTĚNÍ

  • optimalizace pojistného krytí s důrazem na kvalitu a rozsah pojištění, při minimálně vynaložených nákladech
  • důraz na ekonomiku
  • analýza stávajícího rozsahu pojištění a porovnání s tržně nejvýhodnější nabídkou

3) VYPRACUJEME POSOUZENÍ VAŠÍ STÁVAJÍCÍ POJISTNÉ OCHRANY

  • posoudíme Vaše stávající pojištění
  • vypracujeme Vám srovnání s konkurenčními pojistiteli a s trendy v EU
  • pokud Vám bude naše erudice vyhovovat pověříte nás plnou mocí k zastupování v oblasti pojištění a řešení pojistných událostí
  • pracujeme pro klienty zcela zdarma, jsme placeni provizí od pojistitelů
  • důsledně dodržujeme kodex etiky v pojišťovnictví
  • jednáme korektně a vždy ku prospěchu klienta

4) VYPRACUJEME NÁVRH ŘEŠENÍ

  • navrhneme optimální pojistný program
  • navrhneme vždy několik alternativ od nejekonomičtější až po nejúplnější.